یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ مدل RL72

یخچال فریزر پایین 27 فوت سامسونگ مدل RL730

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : اتمام موجودی

27 فوت – کمپرسور اینورتر دیجیتال – 123 ماه ضمانت کمپرسور – رتبه مصرف انرژی ++A – جریان برودتی یکنواخت در طبقات – هشدار درب – محفظه میوه و سبزیجات با رطوبت خودکار  – یخساز دستی – طبقات شیشه ای مقاوم – روشنایی داخلی LED

سیلور
قیمت مصرف: ناموجود

ناموجود

سفید
قیمت مصرف: ناموجود

ناموجود