• تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-B90AVWA

  تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-B90AVWA

  2,299,000 تومان
  کشور سازنده: کره جنوبی فیلتر پنج گانه برای تصفیه عالی هوا - سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی - نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس) - فیلتر HEPA - حداکثر سطح پوشش دهی 93 متر مربع - عملکرد با راندمان 99.9 درصد پاکیزگی - شاخص بسیار دقیق با نمایشگر…
 • تخفیف ویژه تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-C60

  تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-C60

  1,850,000 تومان 1,750,000 تومان
  سطح صدا 50db - تصفیه هوای 4 مرحله ای - مجهز به خروجی سه جهته هوا - سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی - نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس) - فیلتر HEPA جهت از بین بردن کلیه بوهای نامطبوع - فیلتر برای تصفیه عالی هوا پنچ گانه -…
 • تخفیف ویژه تصفیه هوا سامسونگ

  تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-G42

  1,595,000 تومان 1,500,000 تومان
  سطح صدا 48db - تصفیه هوای 3 مرحله ای - مجهز به خروجی سه جهته هوا - سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی - نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس) - فیلتر HEPA جهت از بین بردن کلیه بوهای نامطبوع - فیلتر برای تصفیه عالی هوا پنج گانه -…
 • تخفیف ویژه تصفیه هوا سامسونگ

  تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-G35

  1,375,000 تومان 1,300,000 تومان
  سطح صدا 48db - تصفیه هوای 3 مرحله ای - مجهز به خروجی سه جهته هوا - سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی - نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس) - فیلتر HEPA جهت از بین بردن کلیه بوهای نامطبوع - فیلتر برای تصفیه عالی هوا پنج گانه -…
 • تخفیف ویژه تصفیه هوا سامسونگ مدل M50ANSA

  تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-M50ANSA

  1,800,000 تومان 1,600,000 تومان
  کشور سازنده: کره جنوبی فیلتر سه گانه برای تصفیه عالی هوا - سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی - نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس) – فیلتر  DNA - حداکثر سطح پوشش دهی 50 متر مربع
 • تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-P55QNWA

  تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-P55QNWA

  1,815,000 تومان
  کشور سازنده: کره جنوبی فیلتر چندگانه برای تصفیه عالی هوا - سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی - نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس) - فیلتر HEPA - حداکثر سطح پوشش دهی 55 متر مربع - عملکرد با راندمان 99.9 درصد پاکیزگی - مجهز به سیستم تولید رطوبت
 • تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-J41ANUW

  تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-J41ANUW

  1,535,000 تومان
  کشور سازنده: کره جنوبی فیلتر سه گانه برای تصفیه عالی هوا - از بین بردن کلیه بوهای نامطبوع - حداکثر سطح پوشش دهی41  متر مربع - از بین برنده گرد و غبار، گازهای مضر و ذرات ریز تا 0.3 میکرومتر - از بین برنده ویروس ها، قارچ ها و باکتری…
 • تخفیف ویژه تصفیه هوا سامسونگ مدل S38ANBA

  تصفیه هوا سامسونگ مدل AC-S38ANBA

  1,380,000 تومان 1,180,000 تومان
  کشور سازنده: کره جنوبی فیلتر چهارگانه برای تصفیه عالی هوا - سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی - نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس) - از بین بردن کلیه بوهای نامطبوع - حداکثر سطح پوشش دهی 38 متر مربع
نمایش در هر صفحه :